Medezeggenschapsraad

De Vreedzame School

http://www.91orff.com/wine/zakladki-kristali-v-alushte.html Wij werken met de principes van De Vreedzame School. De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

follow url Button_demarimba_over

Stichting LeerKRACHT.

купить Гашиш Теберда Een geweldige school herken je niet alleen aan leerling-resultaten, maar vooral ook aan de schoolcultuur en kwaliteit van de leraren. Daarom is onze school aangesloten bij Stichting LeerKRACHT.Button_demarimba_over

In de groepen 4 werken we met de volgende methoden:

Taal/Spelling: Taal in Beeld

Carbg – авто обяви за продажба на нови и втора употреба автомобили De taallessen zijn heel afwisselend. We oefenen met woordenschat, taalbeschouwing, spreken, luisteren, verhalen schrijven en spelling.

Begrijpend lezen:

купить Гера Кизилюрт Tot de kerstvakantie gaan de kinderen verder met de methode Speurneus. Dit is een voorbereidende methode op het begrijpend lezen. Na de kerstvakantie starten de kinderen met Nieuwsbegrip. Dit heeft te maken met het leesniveau van de kinderen.

Technisch lezen:

Купить аккаунты вк In groep 4 wordt nog heel veel aandacht besteed aan het technisch lezen. Er wordt elke dag op verschillende manieren geoefend. Kinderen die nog niet op het gewenste niveau zijn krijgen extra begeleiding.

Rekenen: Pluspunt

follow url We oefenen in groep 4 veel met de tafels en het klokkijken. Eind groep 4 behoren de kinderen de tafels van twee, vijf en tien met hun omkeringen uit het hoofd te kennen en daarmee de overige tafelproducten tot tien handig te kunnen berekenen. Ze kennen de hele uren, halve uren, en kunnen de kwartieren aflezen. Ook hebben zij kennis gemaakt met het aflezen van de minuten. Aan het eind van het jaar hebben de kinderen de optellingen en aftrekkingen tot tien gememoriseerd en tot twintig geautomatiseerd. Ze zijn dan in staat optel- en aftreksommen tot honderd op te lossen. Ze maken daarbij gebruik van de lege getallenlijn, of noteren tussenstappen in sommentaal, of rekenen helemaal uit het hoofd.

Schrijven: Schrijftaal

Совет 1: Как снять блокировку сети De kinderen leren in groep 4 de hoofdletters aan en wanneer hun motorische ontwikkeling het toelaat gaan zij na de kerstvakantie met vulpen schrijven.

Levensbeschouwing: Trefwoord

Реагент в Балашихе Deze methode wordt al vanaf groep ½ gebruikt en hierin staan verhalen met verschillende maatschappelijke thema’s. Deze verhalen worden afgewisseld met bijbelverhalen.

Verkeer:

Закладки шишки ак47 в Белове Verkeer wordt eenmaal per jaar in een thema behandeld. Gedurende een aantal weken worden er verschillende lessen aan dit thema gewijd.

Handvaardigheid en tekenen:

Закладки метадон в Тетюши Deze activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan de thema’s die in de klas behandeld worden en zijn gericht op het verbeteren van de fijne motoriek en het stimuleren van de creativiteit.

Natuuronderwijs:

http://www.qservis.com/jewelry/kupit-jwh-vereya.html Natuuronderwijs geven we aan de hand van actuele gebeurtenissen in de natuur of vanuit de kinderen, hierbij wordt gebruik gemaakt van "Leefwereld" als bronnenboek.

Gym

ТРАМАДОЛА цена в Владивостоке, купить Трамадола в аптеках Владивостока Gym wordt twee keer in de week gegeven. Wij werken met even en oneven weken. In de oneven weken wordt er op maandag en donderdag les gegeven door de groepsleerkracht (spelles). In de even weken is er gym op maandag door de eigen leerkracht (spelles) en op donderdag door de vakdocent (toestelles).

go to site 1x Per jaar werken we schoolbreed binnen een thema. Daarnaast werken wij 4 maal per jaar aan een groepsthema. Naast de methode wordt er dan gewerkt binnen dat thema. Waar mogelijk worden de methodische lessen betekenisvol omgezet zodat ze aansluiten bij het thema zonder dat de doelen uit het oog verloren gaan. Als er gewerkt wordt binnen een thema werken de kinderen naast het weekrooster ook met een werklijst. Op de werklijst staan opdrachten die met het thema te maken hebben. De opdrachten op de werklijst worden zo gekozen dat alle vakgebieden (taal, rekenen, handvaardigheid etc.) aan bod komen. De activiteiten kunnen (meestal) zonder hulp van de leerkracht gedaan worden. Het kind bepaalt zelf met welke opdracht hij of zij begint. Het werken met een weektaak en de werklijst bevordert de zelfstandigheid van het kind en zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie; het kind mag immers zelf kiezen wat hij/zij als eerste gaat doen.

see url  

go to site Designed by www.com-unicate.nl.